Sajūtu taka P

Eksperimentam nepieciešamas apmēram 1-2 minūtes (katram) bērnam, tas atkarīgs no materiālu daudzuma. Eksperiments paredzēts sākumskolas skolēniem – 2.kl. Skolēns ar aisegtām acīm un basām kājām, iet pa paliktņiem, kuri pildīti ar dabas vai citiem materiāliem, un, vadoties no sajūtām, cenšas noteikt, kas tas ir.

Nepieciešams: 1

Paliktņi ar dabas vai citiem materiāliem.

Darba gaita: 2

  1. Noauj basas kājas.
  2. Tiek aizsegtas acis.
  3. Iet pa paliktņiem un stāsta, ko sajūt.

Metodiskās norādes: 3

Skolēni stundā ir runājuši par cilvēka maņu orgāniem un mācību satura nostiprināšanai par tausti, tiek veikts šāds praktisks eksperiments.

Eksperimentam netiek izvēlēti materiāli, kuri varētu skolēnam radīt baiļu vai sāpju sajūtu. Šo eksperimentu var veikt vai nu klases telpā vai ārā.

Sagatavoja: Daila Leimane