Sajūtu taka

Nepieciešams: 1

Vairākas kastītes vai paliktņi ar dabas un citiem materiāliem (piemēram, zaļas lapas, sausas lapas, akmeņi, grants, smiltis, salmi, čiekuri, sūnas, žagariņi, saburzīts papīrs un puķes), acu aizsegs.

Darba gaita: 2

Skolēns ar aizsegtām acīm un basām kājām iet pa laukumiem ar dabas un citiem materiāliem un, vadoties pēc savām sajūtām un izjūtām, saka, kas tas varētu būt, ko sajūt.

Metodiskās norādes: 3

Skolēni stundā ir runājuši par sajūtu orgāniem un maņām. Tagad to pārbauda praktiski, konkrēti – tausti.