(S)audzē mežu!

Mērķis
• Veicināt bērnu vides apziņas veidošanos, rosinot bērnus uz sociāli aktīvu rīcību savas apkārtnes
sakopšanā un uzlabošanā

Nepieciešams: 1

Nepieciešamie materiāli
• Atkritumu maisi, grābekļi un cimdi
• Koku stādi, lāpstas, spaiņi ar ūdeni
• Koka pases lapa Nr. 10
• Dažādas aplikācijas, līme, krītiņi, flomāsteri u.tml. plakātu veidošanai

Darba gaita: 2

Skolēni dodas ārā pie skolas un tiek sadalīti vairākās komandās. Katra komanda sev ieceļ kapteini.
Komandas sacenšas par to, kura noteiktā laikā savāks apkārtnē visvairāk atkritumu. Komandas sacenšas arī
par interesantākajiem atradumiem.

Katra komanda prezentē ar priekšnesumu savu interesantāko atradumu pēc vides sakopšanas.
Tiek nosvērti komandu atkritumu maisi. Visi talcinieki saņem mazas uzmundrinājuma balviņas, kā arī
labākās komandas saņem specbalvas.

Skolēniem sakoptajā teritorijā tiek dota iespēja iestādīt vairākus jaunus kokus. Viņi tiek iepazīstināti ar meža
atjaunošanas un koka stādīšanas gudrībām.

Talkas noslēgumā katrs skolēns uzzīmē sociālās reklāmas plakātu (skolēnu lapā Nr. 10), kurā, aicinot
citus skolēnus nepiesārņot dabu, mežu un rūpēties par tā atjaunošanu, ir ietverti trīs priekšlikumi konkrētās
teritorijas labiekārtošanai un attīstībai labākām meža izzināšanas iespējām skolā.
Pēc tam bērni kopā ar skolotāju pārrunā priekšlikumus teritorijas attīstībai. Skolēni paskaidro, ko paši
varētu darīt, kā iesaistīties. Priekšlikumus var apkopot un kopā ar skolēnu parakstiem nodot teritorijas
apsaimniekotājam. Bērnu plakātus var izstādīt skolā.

Metodiskās norādes: 3

Ievietoja: K.Freijs, epasts – k.freijs@inbox.lv
Aprobēts no : https://www.mammadaba.lv/images/mammadaba/Skolam/Izzini_mezu.pdf