Sausums. Sēklu diedzēšana

Eksperimentā tiek pārbaudīts kā ūdens un sausums ietekmē augu augšanu.

Nepieciešams: 1

 1. Ūdens krese
 2. Papīra salvetes
 3. Petri plates
 4. Ūdens
 5. Karote

Darba gaita: 2

 1. 20 papīra salvetes izgriež apļa formā, lai tās varētu ieklāt petrī platē.
 2. Paņem divas petri plates un uz katras uzliek 10 papīra salvetes.
 3. Uz abām petri platēm uzlej 1 ēdamkaroti ūdens, lai salvetes piesūktos.
 4. Uz vienas petri plates uzraksta «sauss», lai zinātu, ka šī petri plate netiks vairāk mitrināta.
 5. Abām petri platēm uz salvetēm uzliek kreses sēklas un novieto tās uz palodzes, kur spīd saule.
 6. Uz mitrās petri plates katru dienu uzlej ūdeni apkārt sēklām, bet sauso petri plati neaplej.
 7. Katru dienu veic novērojumus, tos pierakstot piezīmju burtnīcā.
 8. 8. Pēc nedēļas uz mitrās petri plates jābūt izdīgušām sēklām, savukārt uz “sausās”

petri plates sēklas nav izdīgušas, un tās no

sausuma ir sakaltušas.

Metodiskās norādes: 3

DER ZINĀT!

Par sausumu min periodu, ko izraisa lietus vai sniega trūkums. Klimata pārmaiņu ietekmē paaugstinās gaisa temperatūra un no zemes un ūdens iztvaiko vairāk mitrums, atstājot aiz sevis mazāk ūdens. Kopš 1970. gada sausuma periodi ir kļuvuši ilgstošāki, īpaši tropu un subtropu klimatā. Nākotnē tiek prognozēts, ka sausums paliks arvien biežāka parādība, kas nozīmē ūdens trūkuma samazināšanos jeb būs pieejams mazāk ūdens dzeršanai, kultūraugu laistīšanai, elektroenerģijas ražošanā no hidroelektrostaciju aizsprostiem u.c.

 

Sagatavoja – Zeltīte Bankava zbankava7@gmail.com

Adaptēts pēc http://makets.aspired.lv/