Signalizācija

Izveidot signalizāciju, kas ieslēdz

spuldzīti brīdī, kad atver telpas durvis.

Nepieciešams: 1

2 baterijas spailes

Elektriskā baterija

Spuldzīte

Spuldzītes patrona

2 piespraudes

Skrūvgriezis

3 vadi

Nagla

Lipīgā masa

Darba gaita: 2

Saslēdz elektrisko ķēdi, kā parādīts zīmējumā.

Naglu ar lipīgās masas palīdzību piestiprini durvīm, bet vadu brīvos galus ar piespraudēm piestiprini pie durvju aplodas tuvu naglai. Raugies, lai vadi nepieskartos naglai un nesaskartos savā starpā.

Novērojumi.

Lēni ver vaļā durvis un vēro, kas notiek. Apraksti novēroto!

Abi vadi pieskaras naglai un spuldzīte iedegas.

Apraksti, kā darbojas izveidotā signalizācija!

Metodiskās norādes: 3

Kad vadi pieskaras naglai, elektriskā ķēde noslēdzas, tajā plūst strāva un spuldzīte iedegas.

Kā šādu gaismas signalizāciju tu varētu izmantot savās mājās?

Vadi varētu atrasties pie ārdurvīm, bet spuldzīte istabā. Tās iedegšanās signalizētu, kad kāds ir ienācis mājā.

Adaptēts pēc;

“ Elektrība” –Eksperimentu apraksti un darba lapas  -Lielvārds 2012

 

Ievietoja  Asja Kuike

e-pasts – asja.kuike@gmail.com