SKĀBO LIETU VEIDOŠANĀS P

Eksperiments modelē skābo lietu veidošanos un to neitralizēšanu ar CaCO3.

Nepieciešams: 1

 • Sasmalcināts krīts,
 • ūdens,
 • stikla burka ar vāku (3 litru),
 • universālindikatora papīrs,
 • sērkociņi.

Darba gaita: 2

 1. Ielej burkā ~ 750 mL ūdens.
 2. Iemet ūdenī universālindikatora papīra gabaliņu.
 3. Aizdedzina 4-5 sērkociņus, tur tos burkā tuvu ūdens virsmai.
 4. Izņem sērkociņus no burkas kad sērkociņu galviņas sadedzinātas, ātri aizskrūvē burkas vāku.
 5. Saskalina ūdeni burkā, lai ātrāk absorbētos degšanas rezultātā radušās gāzes.
 6. Novēro indikatorpapīra krāsas maiņu.
 7. Atver burku un ieber tajā ~1/4 tējkarotes sasmalcina krīta.
 8. Aizskrūvē burku un tās saturu saskalo vēlreiz.
 9. Novēro indikatorpapīra krāsas maiņu.

Metodiskās norādes: 3

Eksperiments modelē skābo lietu veidošanos kā sēru saturošu savienojumu degšanas rezultātu. Tādēļ tiek lietoti sērkociņi, nevis ķīmiski tīrs sērs. Neitralizācijai izmantotais krīts izskaidro skolēnam, kāpēc lauksaimniecībā nepieciešama skābo augšņu kaļķošana vai kādēļ virs skābo lietu piesārņotām ūdenstilpnēm dažkārt izkaisa „baltu pulveri” – krītu vai dolomītu.

S + O2 -> SO2

SO2 + H2O -> H2SO3

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: “Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”. Tālākizglītības kursu materiāls ķīmijas skolotājiem. LU ĶF ķīmijas didaktikas centrs