Spuldzīte iedegas

Noskaidro, kā spuldzīte jāpievieno elektriskajai baterijai, lai spuldzīte sāktu spīdēt.

Nepieciešams: 1

Elektriskā baterija( plakanā)

Spuldzīte

Darba gaita: 2

  1. Spuldzīti pieliec pie baterijas izvadiem četros dažādos veidos, kā parādīts pievienotajā zīmējumā.
  2.  Tai spuldzītei, kura spīdēs, piezīmē gaismas starus.
  3. Atbildi uz jautājumiem – Kura spuldzītes daļa vada elektrību, kura nevada ________________ ;Iekrāso katru spuldzītes elektrodu savā krāsā; Iezīmē, kā jāsavieno baterijas izvadi un spuldzīte, lai tā sāktu spīdēt.

 

Metodiskās norādes: 3

Elektriskajām spuldzēm ir divi metāla elektrodi. Lai spuldzīte sāktu spīdēt, strāvai jāplūst caur spuldzīti – katrs baterijas izvads jāpievieno savam spuldzītes elektrodam.

 

Adaptēts pēc

“ Elektrība” –Eksperimentu apraksti un darba lapas  -Lielvārds 2012

Ievietoja Asja Kuike

e-pasts – asja.kuike@gmail.com