Statiskā elektrība

Skolēni izmēģina un novēro, kā balonu berzējot ar vilnas audumu, tas pievelk mazus papīra gabaliņus (tie ir pretēji lādēti), bet, ja divus šādi uzlādētus balonu satuvina, tad tie atgrūžas (jo lādēti vienādi).

Nepieciešams: 1

Divi piepūsti baloni, kas iesieti diegā, mazi papīra gabaliņi, vilnas audums.

Darba gaita: 2

1. Uz galda izber mazos papīra gabaliņus.
2. Apmēram 30 sekundes berzē balonus ar vilnas audumu.
3. Vienu balonu tuvina papīra gabaliņiem. Otru pieliek pie sienas un atlaiž.
4. Apspriež, kas notiek un kāpēc.
5. Atkal balonus 30 sekundes berzē ar vilnas audumu.
6. Turot tos aiz diega tuvina vienu otram.
7. Izrunā, kas notiek.

Metodiskās norādes: 3

Šo eksperimentu var izmantot sākot tēmu par elektrību, lai rosinātu skolēnus atcerēties apgūto un lai iedziļinātos šajā tēmā.

Adaptēts pēc I. Kreicberga, M. Kusiņa, D. Mežzīle, A. Nikolajenko “Izzini pasauli!”, Zvaigzne ABC, 2007.g. (84., 85.lpp., krievu val.)

Materiālu adaptēja Sarmīte Pelša

e-pasts: sarmite.pelsa@gmail.com