Transpirācija

Eksperimenta laikā tiek apskatīts koku elpošanas process. Eksperimenta laikā no koka lapām caur atvārsnītēm iztvaiko ūdens, kas, saskaroties ar maisiņu, rada ūdens pilienus. Līdz ar ūdeni pa atvārsnītēm izdalās arī skābeklis, tādējādi var redzēt, ka koks un jebkurš augs elpo un rada skābekli.

Nepieciešams: 1

• Plastikāta maisiņš
• Aukla
• Taimeris

Darba gaita: 2

1. Maisiņu uzliek uz koka zara ar lapām.
2. Ar auklu aizsien maisiņu, nenodarot kaitējumu koka zaram.
3. Atstāj uz 15 – 20 minūtēm.
4. Pēc 15 min pārbauda kas noticis ar maisiņu, ar zaru.

Metodiskās norādes: 3

Mežiem ir svarīga loma gaisa attīrīšanas procesā, jo tie pārstrādā cilvēku radīto CO2 un rada skābekli, kas tik ļoti nepieciešams jebkurai dzīvai būtnei, lai spētu izdzīvot. Tomēr arvien biežāk, lai radītu jaunas lauksaimniecības un lopkopības zemes, meži tiek izcirsti. Un šī procesa rezultātā rodas papildus CO2 daudzums atmosfērā. Pēc Eiroparlamenta pētījuma datiem, mežu izciršanas rezultātā radītais CO2 sastāda 18% no kopējā, atmosfērā esošā CO2
daudzuma. Eksperimenta laikā tiek apskatīts koku elpošanas process.

Sagatavoja – Zeltīte Bankava bankava@inbox.lv
Adaptēts pēc http://makets.aspired.lv/ (19 lpp.)