Transpirācija

Mežiem ir svarīga loma gaisa attīrīšanas procesā, jo tie pārstrādā cilvēku ra­dīto CO2 un rada skābekli, kas tik ļoti nepieciešams jebkurai dzīvai būtnei, lai spētu izdzīvot. Tomēr arvien biežāk, lai radītu jaunas lauksaimniecības un lopkopības zemes, meži tiek izcirs­ti. Un šī procesa rezultātā rodas papildus CO2 daudzums atmosfērā. Pēc Eiroparlamenta pētījuma datiem, mežu izciršanas rezultātā radītais CO2 sastāda 18% no kopē­jā, atmosfērā esošā CO2 daudzuma. Eksperimenta laikā tiek apskatīts koku elpošanas process.

Eksperiments veicams saulainā laikā un uz lapu koka.

 

JAUTĀJUMI:

  • Kuri meži tiek uzskatīti par zemeslodes plaušām?
  • Cik lielu daļu Latvijas teritorijas aizņem meži?

Nepieciešams: 1

  • Plastikāta maisiņš
  • Aukla
  • Taimeris

Darba gaita: 2

  1. Maisiņu uzliek uz koka zara ar lapām.
  2. Ar auklu aizsien maisiņu, nenodarot kaitējumu koka zaram.
  3. Atstāj uz 15 – 20 minūtēm.
  4. Eksperimenta laikā no koka lapām caur atvārsnītēm iztvaiko ūdens, kas, saskaroties ar maisiņu, rada ūdens pilienus. Līdz ar ūdeni pa atvārsnītēm izdalās arī skābeklis, tādējādi var redzēt, ka koks un jebkurš augs elpo un rada skābekli.

Metodiskās norādes: 3

Materiāls ņemts no “Zinātnisko un tehnisko eksperimentu izglītojošais un metodiskais materiāls”, 2015.g. (19.lpp)

Teksta autori: SIA Aspired projekta koordinatori Ginta Grīnberga, Ineta Gūtmane

Makets: SIA Hercoga Druka

Fotogrāfs: Kristaps Anškens

Konsultants: Irina Ivane

Izdevējs: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks

Iespiests: SIA Hercoga Druka

Materiālu ievietoja: Olga Vonoga, volga74@inbox.lv