Reakcijas ātruma izmaiņu noteikšana, ja maina reaģentu saskares virsmas laukumu? E

Ar šī eksperimenta palīdzību skolēni novēro ķīmisko reakciju un secina, vai reaģējošo daļiņu lielums ietekmē reakcijas ātrumu.

Nepieciešams: 1

 • Četras šķīstošā C vitamīna tabletes;
 • 400 mL ūdens;
 • četras 150 mL vārglāzes;
 • termometrs;
 • skalpelis;
 • piesta;
 • taimeris.

Darba gaita: 2

 1. Ielej visās četrās vārglāzēs  vienādu tilpumu (aptuveni 100 mL) ūdens. Mēra ūdens temperatūru. Tai jāsasniedz istabas temperatūru un jābūt vienāda visās četrās vārglāzēs.
 2. Ieliek pirmajā vārglāzē ieliek vienu C vitamīna tableti un ieslēdz taimeri. Taimeri apstādina, kad visa tablete ir izšķīdusi. Pieraksta rezultātu.
 3. Ieliek otrā vārglāzē vienu uz pusēm sadalītu C vitamīna tableti un ieslēdz taimeri. Taimeri apstādina, kad visa tablete ir izšķīdusi. Pieraksta rezultātu.
 4. Ieliek trešajā vārglāzē vienu C vitamīna tableti, kas sadalīta četrās daļās un ieslēdz taimeri. Taimeri apstādina, kad visa tablete ir izšķīdusi. Pieraksta rezultātu.
 5. Ieliek ceturtajā vārglāzē vienu piestā sasmalcinātu C vitamīna tableti un ieslēdz taimeri. Taimeri apstādina, kad visa tablete ir izšķīdusi. Pieraksta rezultātu.

Metodiskās norādes: 3

* Vēlams laicīgi sagatavot ūdeni istabas temperatūrā, lai stundas laikā nebūtu jāvelta laiks ūdens sildīšanai vai dzesēšanai līdz vienādai temperatūrai visās vārglāzēs. * Pēc darba veikšanas var veikt rezultātu grafisku attēlošanu un to savā starpā salīdzināt.

Teorētiskais skaidrojums: Šķīstošā C vitamīna tablešu sastāvdaļas ir citronskābe un nātrija hidrogēnkarbonāts. Kad to iemet ūdenī, nātrija hidrogēnkarbonāta molekulas disociē nātrija un hidrogēnkarbonāta jonos un no citronskābes molekulas atšķeļas ūdeņraža jons. Hidrogēnkarbonāta joni reakcijā ar ūdeņraža joniem veido oglekļa(IV) oksīdu. Reakcijas ātrums var izmainīt, sadalot C vitamīna tabletes sīkākos gabalos, lai palielinātu reaģenta virsmas laukumu. Palielinot virsmas laukumu, reakcija notiks ātrāk.

Ziņa, kas jāpaņem skolēnam: Kādi apstākļi veicina ķīmiskas pārvērtības?

Sasniedzamais rezultāts: Novēro ķīmisko reakciju un secina vai reaģējošo daļiņu lielums ietekmē reakcijas ātrumu.

Aprakstu un metodiku uzlaboja: Ilze Seglēre, ilzuxse@inbox.lv