VARA HIDROKSĪDA SINTĒZE

Darba uzdevums
1. Iegūt Cu(OH)2
2. Aprēķināt teorētisko iznākumu
3. Noteikt praktisko iznākumu
4. Uzrakstīt secinājumus

Nepieciešams: 1

Vara (II) sulfāts, 10% amonjaka ūdens šķīdums, NaOH, 50 % H2SO4, Destilēts ūdens. Ūdens vanna, Stikla nūjiņa, 2 vārglāzes (100 mL tilpuma), Piltuve, Filtrpapīrs, Svari (± 0,0001g)

Darba gaita: 2

Pie piesātināta vara (II) sulfāta šķīduma, kas ir uzkarsēts līdz 70 °C temperatūrai,
pievieno 10% amonjaka ūdens šķīdumu, līdz parādās intensīvi zils krāsojums. Iegūto šķīdumu filtrē. Pie atdzesētā šķīduma pa pilienam pievieno nātrija hidroksīda šķīdumu, līdz izveidojasn zaļas nogulsnes:
[Cu(NH3)4]SO4 + 2NaOH -> Na2SO4 + 4NH3 + Cu(OH)2
Iegūtās nogulsnes filtrē, mazgā siltā ūdenī un žāvē virs sērskābes. Iegūto vielu nosver un nosaka praktisko iznākumu procentos.

Metodiskās norādes: 3

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: Eiropas Sociālā fonda projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana, pieejams https://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/dokumenti/projekts/kim_pke/prakse.pdf