VIRSMAS SPRAIGUMS – MONĒTAS VĀRGLĀZĒ

Eksperimentā pārbauda, kā mazgāšanas līdzeklis ietekmē virsmas spraigumu.

Nepieciešams: 1

ūdens, trauku mazgāšanas līdzeklis, glāze (bez snīpīša), mērcilindrs (250 ml), tīras monētas, stikla nūjiņa.

Darba gaita: 2

Glāzi līdz malām piepilda ar noteiktu ūdens tilpumu. Uzmanās, lai ūdens virsma nebūtu izliekta un glāzes malas paliktu sausas. Glāzē uzmanīgi pēc kārtas ievieto tīras monētas. Novēro, ka ūdens virsma izliecas un kā ūdens pārplūst glāzes malām tikai pēc vairāku monētu ievietošanas glāzē.

Eksperimentu atkārto, pirms tam ūdenim pievienojot nedaudz trauku mazgāšanas līdzekļa un šķīdumu uzmanīgi apmaisot, lai neveidotos putas. Šoreiz nevar novērot ūdens virsmas izliekšanos un monētu skaits, ko var ievietot glāzē, pirms ūdens pārplūst tās malām, ir mazāks.

Metodiskās norādes: 3

Arī šīs parādības pamatā ir virsmas spraigums. Ūdens virsmas izliekums veidojas, ūdenim tiecoties pēc iespējas samazināt virsmas laukumu. Mazgāšanas līdzeklis samazina virsmas spraigumu, un tādēļ ūdens virsma vairs neveido izliekumu.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: “Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”. Tālākizglītības kursu materiāls ķīmijas skolotājiem. LU ĶF ķīmijas didaktikas centrs