Pieredzes stāsts

Prakses un pieredzes stāsti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh. Lorem ipsum dolor! Lorem ipsumsectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh. Lorem ipsum dolor!

Kristaps Kviesis

OLAINFARM

Kartīte ar tekstu vai ilustrciju

Paskaidrojošie teksti un pamatteksti

Ilgums
3 gadi
Iegūstamais grāds
Akadēmiskais bakalaurs
Erasmus
Igaunija, Itālija, Vācija, Francija, Īrija, Dānija un Čehija

Kontaktpersona uzņēmumā, kas atbild par praksi un personālatlasi

Elvins Bergs

Tālrunis
67013802
Epasts

Virsraksti un linki

Teksti grupēti viens zem otra

Jaunuma skats un leibeļa dizains

16.09.2020

Budžeta vietas “Laboratorium Zinātnes skolā”

“Laboratorium zinātnes skola” izsludina 10 budžeta vietas, kurām var pieteikties ikviens 5.-11. klašu skolēns. Uzvarētāji visu mācību gadu mācīsies ķīmiju un fiziku vai elektroniku interešu izglītības nodarbībās. Konkursa svarīgākie kritēriji ir skolēnu sekmes un sasniegumi konkursos un olimpiādēs dabaszinātņu jomā. Prioritāte tiek dota skolēniem no maznodrošinātām vai trūcīgām ģimenēm. Nodarbībās zinoši pasniedzēji ar eksperimentu un teorētiskās vielas palīdzību rada skolēniem interesi par zinātni un motivē viņus izzināt dabas un inženiertehniskās zinātnes. “Laboratorium Zinātnes skolas” programma ir ilgtermiņa, lai skolēni, kuri atnāk 2.klasē, varētu mācīties tajā nepārtraukti līdz pat 12.klasei. Nodarbības notiek visa mācību gada garumā reizi nedēļā, vienas nodarbības ilgums - 1-1,5 stunda, latviešu un krievu valodā, nelielās grupās līdz 12 skolēniem. “Laboratorium Zinātnes skolas” vadītājs Mārtiņš Gulbis uzskata, ka “Latvijā ir daudz gudru un apdāvinātu bērnu un jauniešu, kuru ģimenes nevar atļauties jebkādu maksas izglītību. Manuprāt, ir īpaši svarīgi dot iespēju šiem bērniem attīstīt savas prasmes un zināšanas, lai nākotnē viņi kļūtu par spējīgiem speciālistiem, kuri rada reālu pievienoto vērtību ne tikai Latvijas sabiedrībai, bet, iespējams, visai pasaulei!” Viena budžeta vieta sedz viena skolēna apmācības “Laboratorium Zinātnes skolā” ķīmijā un fizikā vai elektronikā vienu mācību gadu (t.i., 30 praktiskās nodarbības 9 mēnešu laika periodā no 2020.g. septembra vidus līdz 2020.g. maija vidum). Budžeta vietai var pieteikties jebkurš 5.-12. klases skolēns līdz 30.septembrim (ieskaitot), aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot informāciju un/vai dokumentus par sekmēm skolā, sasniegumiem konkursos un olimpiādēs, kā arī paša skolēna motivācijas vēstuli un rekomendācijas no skolotājiem. Visi iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti konkursa kārtība, budžeta vietu ieguvēji tiks paziņoti līdz 15.oktobrim, publicējot ieguvēju sarakstu “Laboratorium Zinātnes skolas” mājaslapā un Facebook lapā, kā arī sazinoties personīgi ar vietu ieguvēju vecākiem. Gadījumā, ja skolēns bez attaisnojoša iemesla nebūs ieradies uz nodarbībām 3 reizes pēc kārtas, budžeta vieta tiek zaudēta un piešķirta citam kandidātam. 2019./2020. mācību gadā budžeta vietās “Laboratorium Zinātnes skolas” mācījās 8 skolēni no 5. līdz 9.klasei, trīs no viņiem ieguva 1.vietu rajona olimpiādēs fizikā un ķīmijā starp 9.klašu skolēniem, kā arī divi no viņiem tika izvirzīti uz valsts olimpiādi! Papildus informācija: Mājas lapā: www.zinatnesskola.lv Tel. 28804919 e-pasts: skola@laboratorium.lv  

29.05.2018

Nozare

Obligātais centralizētais eksāmens ķīmijā ilgtermiņā mazinās darbinieku trūkumu nozarē

Lai ilgtermiņā mazinātu darbinieku trūkumu ķīmijas un farmācijas nozarē, ir jāsekmē jauniešu interese par studijām dabaszinātnēs. To var veicināt ar skolēnu iesaistīšanu ārpusskolas aktivitātēs, savukārt obligātais centralizētais eksāmens ķīmijā motivētu to apgūt padziļinātāk, tā “Jauno ķīmiķu kluba” gada noslēguma pasākumā Rīgas Teikas vidusskolā norādīja Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA) izpilddirektore Raina Dūrēja - Dombrovska.   “LAĶĪFA biedri ir gandrīz vienisprātis, ka centralizētais eksāmens ķīmijā vai fizikā jānosaka kā obligāts, jāveicina darbs ar karjeras konsultantiem, jāiesaista jaunieši tādos pulciņos kā Jauno ķīmiķu klubs un citi, bet paralēli jāpaaugstina skolotāju kvalifikācija pamatskolā,” informēja R. Dūrēja – Dombrovska. Viņa arī informēja, ka šajā pavasarī LAĶĪFA un pētījumu kompānijas SKDS veiktais sabiedriskās domas aptaujas pētījums atklāj, ka liela daļa respondentu jeb 73% aptaujāto apgalvo, ka Latvijā netiek pievērsta pietiekami liela uzmanība izglītībai dabaszinātņu jomā. Aptaujas rezultāti arī liecina, ka teju piektā daļa jeb 22% Latvijas iedzīvotāju ir pārliecināti, ka jauniešu interesi par ķīmiju, fiziku vai bioloģiju varētu sekmēt tas, ja daudz vairāk nekā pašlaik tiktu stāstīts par tām profesijām, kur var strādāt pēc tam, kad iegūta augstākā izglītība kādā no dabaszinātnēm. Savukārt LAĶĪFA izpilddirektore minēja, ka viens no motivējošie faktoriem var būt iespēja saņemt konkurētspējīgu atalgojumu. “Pašlaik ķīmijas un farmācijas industrija ir otrajā vietā pēc vidējā atalgojuma līmeņa starp visām Latvijas tautsaimniecības nozarēm, un tajā strādājošo vidējā alga pārsniedz 1000 eiro. Salīdzinoši – vidējā darba alga valstī pērn bija 926 eiro mēnesī. Tas nozīmē, ka vietējiem ķīmijas un farmācijas uzņēmumiem ir ko piedāvāt jaunajiem un talantīgajiem speciālistiem,“ zināja teikt LAĶĪFA izpilddirektore Raina Dūrēja- Dombrovska. Par pētījumu Sabiedriskās domas aptaujas ietvaros 2018.gada martā, ko veica pētījumu kompānija SKDS, piedalījās 1005 respondenti vecumā no 18 līdz 75 gadiem. Par Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA) apvieno vairāk nekā 60 nozares uzņēmumus, tai skaitā lielākos farmācijas un ķīmijas produktu ražotājus. LAĶĪFA ir bezpeļņas organizācija, kas pārstāv uzņēmēju intereses valdībā, Saeimā un izpildinstitūcijās. Asociācijas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu nākotnes darbaspēku ķīmijas un farmācijas nozarē, izcelt ķīmijas un farmācijas nozari sabiedrības un politiskajā dienaskārtībā kā nozīmīgu tautsaimniecības daļu, kā arī stiprināt asociācijas biedru konkurētspēju vietējā un ārvalstu tirgos. Ķīmijas nozare ar apgrozījumu virs 548 milj. eiro ir ceturtā lielākā industrija Latvijā, kura nodarbina vairāk nekā 7 500 darbinieku. Par “Jauno ķīmiķu klubu” “Jauno ķīmiķu klubs’’ ir vairākās Rīgas skolās īstenota kustība, kas ir nozīmīgs atbalsta punkts, lai veicinātu ķīmijas un farmācijas nozaru attīstību un radītu par tām interesi bērnu un jauniešu vidū. Šāds ārpus mācību stundu pasākums jauniešiem nodrošina izdevību iepazīt ķīmiju daudzveidīgāk un padziļinātāk, nekā tas iespējams mācību programmas ietvaros. Šogad, otrajā JĶK darbības gadā, tajā iesaistījušies sešu Rīgas skolu 7.-10. klašu skolēni. [gallery columns="6" link="file" ids="846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027" orderby="rand"]  

07.09.2017

Nozare

Praktikantu pieņemšana uzņēmumā – nozīmīga investīcija tā attīstībā

Līdz ar jaunā mācību gada sākumu tūkstošiem Latvijas profesionālo vidusskolu, koledžu un augstskolu studentu jau tuvākajā laikā sāks meklēt sev piemērotākās un interesantākās prakses vietas. Tā ir unikāla iespēja ne tikai topošajiem nozares speciālistiem, jo ļauj tuvplānā iepazīties ar reālo darba procesu, bet arī nozīmīgs ieguldījums prakses devēja nākotnes attīstībā. Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA) biedri par to ir pārliecinājušies arī savā ikdienā. Pasaules biznesa vidē tiek minēti vismaz četri ieguvumi, ko uzņēmumam sniedz prakses nodrošināšana topošajiem nozares profesionāļiem. Pirmkārt, jau prakses laikā esošie darbinieki var apmācīt praktikantu tieši tajās jomās, kādas ir vajadzīgas konkrētajam uzņēmumam. Tas nozīmē, ka pēc prakses laika beigām darba devējam ir iespēja algot cilvēku, kuram jau ir visas nepieciešamās zināšanas. Viens no daudzajiem piemēriem ķīmijas un farmācijas nozarē Latvijā ir Dobeles stikla pakešu hermētiķu ražotājs “Tenachem”, kas prakses laikā jauniešiem cenšas iemācīt to, ko ikdienā dara viņu speciālisti, iepazīstinot arī ar dažādām metodēm un procesiem, kā arī, protams, ļaujot strādāt arī praktiski, lai labāk izprastu darba specifiku. Daļa kādreizējo praktikantu tagad ir kļuvuši ne tikai par “Tenachem”, bet arī “Rīgas laku un krāsu rūpnīcas”, “Olainfarm” un citu mūsu valsts ķīmijas un farmācijas uzņēmumu darbiniekiem. Savukārt, lai motivētu talantīgos jauniešus saistīt savu nākotni ar ķīmiju un farmācijas jomu, nozares uzņēmumi īsteno virkni dažādu aktivitāšu, piemēram, 2016. gadā AS “Grindeks” turpināja sadarbību ar nodibinājumu “Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds”, nodrošinot arī četras apmaksātas prakses uz sešiem mēnešiem. Savu ieguldījumu talantīgāko farmācijas nozares jauno speciālistu atbalstīšanā sniedz arī AS “Olainfarm”. Uzņēmuma “Izcilības stipendija” dibināta 2011. gadā. Tā ietver četras Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes piektā kursa studentu stipendijas un praktizēšanās iespējas AS “Olainfarm”. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt sekmīgākos un talantīgākos studentus, kā arī dot iespēju jau studiju laikā iepazīties ar karjeras iespējām pēc universitātes absolvēšanas. Tās apmērs ir 150 eiro mēnesī visu mācību gadu. Otrkārt, palīdzot topošajiem praktikantiem iegūt praksē balstītas zināšanas, uzņēmums veicina kvalificētu darbinieku skaitu nozarei kopumā, tādējādi investējot tās konkurētspējas celšanā. Tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā, ka Latvijā ķīmijas un farmācijas nozare strauji attīstās un tuvākajā nākotnē tai būs nepieciešams vismaz 1000 jaunu profesionāļu. Lai pēc pāris gadiem nesaskartos ar speciālistu trūkumu, jau tagad ir jāveicina profesionālās izglītības apgūšana jauniešu vidū. Valstiskā līmenī ir jāmaina jauniešu uzskats par profesionālo izglītību, jo pašlaik tā nepelnīti tiek uzskatīta par mazāk prestižu, lai gan patiesībā tā ir iespēja iegūt praksē balstītas iemaņas, iziet praksi pie kāda no vadošajiem darba devējiem ķīmijas nozarē un vēlāk tur arī turpināt strādāt. Kamēr citi vienaudži vēl tikai sāk studijas, jaunietis, kurš apguvis profesionālo izglītību, jau var veidot karjeru stabilā uzņēmumā un saņemt labu atalgojumu. Ieguvēji ir ne tikai jaunie speciālisti, bet arī uzņēmēji. Saskaņā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas pētījumu par prakšu pieejamību un kvalitāti mūsu valstī, atkarībā no ķīmijas uzņēmuma lieluma, vidēji tajā praktizējas no viena līdz 20 cilvēkiem gadā. Kā rāda pētījuma rezultāti, prakses laikā jaunie speciālisti līdz pat 75% no pavadītā laika veic kvalificētu darbu. Tas nozīmē, ka uzņēmuma ieguvumi no viena praktikanta var būt pat vairāki simti eiro mēnesī. Treškārt, topošo speciālistu prasmes un skatījums uz uzņēmuma pašreizējo darbu var radīt progresīvas inovācijas vai efektivizēt darba procesus. Saskaņā ar Lielbritānijas Absolventu darba meklētāju asociācijas pētījumu, pievienotā vērtība no mācību iestāžu absolventiem jeb jaunajiem speciālistiem karalistes kopējai ekonomikai ir mērāma vairāk nekā viena miljarda britu sterliņu mārciņu apmērā. Ceturtkārt, praktikanti ir ieinteresēti palikt uzņēmumā pēc prakses laika beigām, un lielākā daļa no viņiem vēlas mērķtiecīgi kāpt pa karjeras kāpnēm. Šādi jaunie speciālisti ir ļoti motivēti iegūt jaunas zināšanas un prasmes maksimāli īsā laikā, kas padara viņus par ļoti vērtīgiem darbiniekiem. Savukārt to, ka Latvijas uzņēmumi ir ieinteresēti algot jaunos speciālistus, apliecina 2015. gadā veiktais Latvijas Universitātes Karjeras centra pētījums par studentu pieredzi prakses vai darba atrašanā. Saskaņā ar aptaujas rezultātiem puse no respondentiem pēdējo darba vai prakses vietu bija atraduši ļoti ātri – mēneša laikā. Teju ceturtajai daļai jeb 24% tas izdevās viena līdz triju mēnešu laikā. Ilglaicīgo darba meklētāju, kuri darba vai prakses meklējumos bija vairāk nekā gadu, bija salīdzinoši maz – tikai 3,1%.
Skatīt visus jaunumus

Popaps

Atvērt modālo logu
s

Konkursa skata informācijas panelis

Darbu iesniegšana

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium autem culpa eius eveniet expedita necessitatibus pariatur placeat quas qui ut! Commodi cupiditate id in molestiae nisi nobis nulla quaerat tempora.

Konkursa dalībnieka iesūtītais staffs.

Liesmu metēji un citi labumi Raivis Dejus video thumbnail

Konkursa uzvarētājs

1. vieta

Liesmu metēji un citi labumi Raivis Dejus video thumbnail